Înscriere an școlar 2017-2018


GRUPE CORABIA:

CALENDARUL AFIȘAT ANTERIOR VA FI MODIFICAT ÎN SENSUL CĂ DATA ÎNCEPERII CURSURILOR 
VA FI 14 OCTOMBRIE 2017- ORA 9,00 (ÎN TOATE PUNCTELE DE LUCRU)

 

  REZULTATE SELECȚIE ELEVI PUNCTE DE LUCRU

Slatina:

Caracal:

Corabia:

Balș:

PRECIZĂRI

Elevii înscriși la diverse discipline unde nu se formează grupă, deoarece nu se întrunesc prevederile OMECTS 5577/07.10.2011- Metodologia de organizare și funcționare a centrelor de excelență, cap V, art. 15, alin.1, nu vor susține testare și implicit nu vor fi declarați admiși.

Aceleași prevederi se aplică și pentru elevii care au bifat în formularul de înscriere on-line „fără testare”, iar  grupa funcționează deja la  nivel maxim- 15.

 

Elevii care se regăsesc în liste vor susține testarea la punctul de lucru arondat unității.

Slatina:

LB. ROMANA +MATEMATICA A-IV-A

LB ROMANA +MATEMATICA A-V-A

MATEMATICA A-IX-A

Caracal:

MATEMATICA A-IV-A

MATEMATICA A-V-A

Corabia:

MATE+INFO+ LB. FRANCEZA

MATEMATICA A-V-A

 

Testarea va începe la ora 9,00.

Succes tuturor elevilor!

 

Centralizator elevi inscrisi in perioada 11-27.09.2017 

elevi inscrisi

Mentionam ca informatiile afisate sunt preluate din  formularul on-line.

 

imagine scoalaCentrul Județean de Excelență Olt dă startul înscrierii în anul     școlar 2017-2018.

Înscrierea elevilor se va face exclusiv online, prin accesarea următorului link și completarea formularului.

Elevii calificați la faza județeană/națională/internațională a olimpiadelor școlare cuprinse în calendarul MEN vor completa formularul de înregistrare și vor transmite o copie scanată a diplomei la adresa de e-mail: cjeolt2012@gmail.com sau  xerox, ce trebuie depusă la sediul unității din strada Arinului, nr.1, în intervalul precizat în calendar.

Calendarul procedurii de selecție a elevilor:

11-26.09.2017 – completarea formularului de înscriere

27.09.2017 – afișarea listei elevilor înscriși

29.09.2017 – afișarea repartizării elevilor în sălile de concurs

30.09.2017 – desfășurarea concursului de selecție (la sediul Centrului Județean de Excelență Olt / Punctele de lucru din județ)

03.10.2017 – afișarea rezultatelor parțiale și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00-16.00)

05.10.2017 – afișarea rezultatelor finale

06.10.2017 – afișarea componenței grupelor

07.10.2017 – începerea cursurilor

 

Reclame