Societatea are nevoie de performanță, performanța se obține prin instruire!

Centrul Judeţean de Excelenţă Olt este unitate de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică, înfiinţat prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării Tineretului și Sportului nr.6018/15.10.2012.

Sediul centrului se află în cadrul Şcolii Gimnaziale „Ştefan Protopopescu” Slatina și funcţionează sub directa coordonare a Inspectoratului Școlar Județean Olt.

Misiunea Centrului Judeţean de Excelenţă Olt este de a susţine şi stimula elevii cu rezultate deosebite obținute la olimpiadele şi concursurile naţionale/internaţionale, de a selecta, pregăti şi promova noi elevi, capabili de performanţă la diferite discipline, prin activităţi care vizează dezvoltarea competenţelor interdisciplinare, pluridisciplinare şi transdisciplinare.

Valori împărtăşite:

  • orientarea spre performanţă;
  • transparenţa;
  • lucrul în echipă;
  • spiritul de iniţiativă.