” Învățătura îi conferă omului demnitate!”

Denis Diderot

Centrul Judeţean de Excelenţă Olt este unitate de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică, înfiinţat prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării Tineretului și Sportului nr.6018/15.10.2012.

Sediul centrului se află în cadrul Şcolii Gimnaziale „Ştefan Protopopescu” Slatina și funcţionează sub directa coordonare a Inspectoratului Școlar Județean Olt.

Misiunea Centrului Judeţean de Excelenţă Olt este de a susţine şi stimula elevii cu rezultate deosebite obținute la olimpiadele şi concursurile naţionale/internaţionale, de a selecta, pregăti şi promova noi elevi, capabili de performanţă la diferite discipline, prin activităţi care vizează dezvoltarea competenţelor interdisciplinare, pluridisciplinare şi transdisciplinare.

Valori împărtăşite:

  • orientarea spre performanţă;
  • transparenţa;
  • lucrul în echipă;
  • spiritul de iniţiativă.